Transparència

a) Activitats.

Segons diuen els seus estatuts, les activitats de la Entitat son :

  1. Projectes de desenvolupament en matèria cultural, com a l’organització i realització de tot tipus d’activitats culturals, especialment en matèria musical com concerts; convocar premis; fomentar intercanvis culturals amb l’objectiu de consolidar, desenvolupar i donar a conèixer la identitat cultural dels pobles i col·lectius beneficiaris, especialment els de llengua i cultura catalanes.
  1. Projectes de desenvolupament en formació professional i educacional.
  1. Projectes de desenvolupament socioeconòmic: inversions, agropecuàries i artesanals, familiars, productives i socials, materials, assistència tècnica, capacitació, etc.

b) Adreces de correu postal i electròniques:

El domicili estatutari de la FUNDACIÓ és al Carrer Trullols numero 7 Àtic, 08035 Barcelona; Email: fundacio@fundaciolluisllach.cat

c) Composició dels òrgans de govern és el següent:

Nom Càrrec
Llúis Maria Llach Grande President
Andreas Claus Secretari
Jordi Pascual Pèlach Vocal
Oriol Presas Corbella Vocal
Albert Costa Miralbell Vocal
Àngels Massagué Magriña Vocal
Mariona Anglès Traserra Vocal
Paquita Colomí Massanas Vocal

d) Estats Financers i Memòria econòmica:

e) Estatuts:

  • Document Estatuts de la Fundació Veure PDF

f) Estructura directiva i de govern:

Nom Càrrec
Llúis Maria Llach Grande President
Andreas Claus Secretari
Jordi Pascual Pèlach Vocal
Oriol Presas Corbella Vocal
Albert Costa Miralbell Vocal
Àngels Massagué Magriña Vocal
Mariona Anglès Traserra Vocal
Paquita Colomí Massanas Vocal

g) Estructura Organitzativa:

La Entitat no té cap estructura ni personal al seu càrrec, i es regeix pel que decideix el Òrgan de Govern.

h) Fins i finalitats:

La finalitat de la Fundació es assolir les activitats per les quals fou fundada. Des de l’inici fins avui, la Fundació està centrada en desenvolupar projectes de sòcio-econòmics, formació i de divulgació de la cultura a la zona de Palmarin al Senegal.

i) Missió de la Entitat:

Fer efectives les finalitats esmentades en el punt anterior

j) Resultats de les activitats acomplertes:

  • Curs de formació de horticultura per les dones de la zona
  • Crear una xarxa d’ordinadors per a tres escoles de la zona, amb la col·laboració d’entitats universitàries espanyoles i altres entitats formatives en la matèria
  • Construcció i avituallament de llibres d’una biblioteca per la zona
  • Formació in situ de personal mèdic local amb la col·laboració d’entitats hospitalàries de Barcelona

k) Web:

www.fundaciolluisllach.cat