Política de privadesa.

 

Introducció
Aquesta Política de Privacitat proporciona la informació essencial en relació amb l’ús que FUNDACIO LLUIS LLACH. fa de les seves dades personals. Els termes que regeixen l’ús dels serveis de FUNDACIO LLUIS LLACH es defineixen en el nostre Avís legal.

De manera periòdica, podem desenvolupar nous serveis o oferir serveis addicionals. Si la introducció d’aquests serveis nous o addicionals genera algun tipus de canvi en la forma en què recopilem o processem les seves dades personals, li proporcionarem més informació i els termes o les polítiques addicionals. Llevat que s’indiqui el contrari, quan s’introdueixin aquests serveis nous o addicionals, estaran subjectes a aquesta Política de Privacitat.

L’objectiu d’aquesta Política de Privacitat és:

  • Garantir que comprèn quines dades personals recopilem sobre vostè, els motius pels quals ho fem i amb qui els compartim;
  • Explicar la forma en què utilitzem les dades personals que comparteix amb nosaltres per tal d’oferir-li una gran experiència en utilitzar els serveis de FUNDACIO LLUIS LLACH.; i
  • Explicar els seus drets i opcions en relació amb les dades personals que recollim i processem sobre vostè i com protegirem la seva privacitat.

Àmbit d’Aplicació
FUNDACIO LLUIS LLACH es compromet a respectar la privacitat de les persones que visiten i utilitzen el seu web allotjada sota la URL www.fundaciolluisllach.cat (el “Lloc Web”).
La present Política de Privacitat té com a finalitat informar a l’usuari sobre el tractament de les dades personals que es recullen a través del Lloc Web i dels serveis a aquesta associats, de conformitat amb la Llei Orgànica 3/2018 del 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Garantia dels Drets Digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD).
Per tot això entendrem que en el supòsit de facilitar-nos les seves dades, ens autoritza expressament per a realitzar el tractament de les seves dades conforme al descrit en la present Política de privacitat.

 

Responsable del fitxer
Les dades personals de l’usuari que ens faciliti recollides a través del lloc web i aquells que siguin obtinguts de la seva relació amb nosaltres seran incloses en un fitxer o fitxers dels que el responsable es FUNDACIO LLUIS LLACH., amb domicili social a Carrer Trullols numero 7 Àtic, 08035 Barcelona.

 

Finalitats
Si l’usuari contacta amb FUNDACIO LLUIS LLACH a través del lloc web, les seves dades personals s’utilitzaran amb les següents finalitats:

(I) Gestió general: seran dedicades principalment a les finalitats relacionades amb la gestió d’administració general, manteniment, compliment, desenvolupament, control i gestió de la seva relació amb nosaltres així com prestar-li els serveis que ens hagi sol·licitat.
(Ii) Contacte: s’utilitzaran les dades per a la gestió del seu contacte amb nosaltres, ja sigui per donar-li resposta a les peticions d’informació o a altres consultes que hagués formulat.
(Iii) Registre: s’utilitzaran les dades per gestionar el seu registre a la nostra web i per facilitar per qualsevol mitjà fins i tot per via electrònica com correu electrònic o similar que podrà personalitzar en el procés de registre.

 

Criteris de conservació de les dades.
Es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per mantenir la fi del tractament i quan ja no sigui necessari per a tal fi, es suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la seudonimización de les dades o la destrucció total dels mateixos.

 

Drets que assisteixen a l’Usuari

  • Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.
  • Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i de la limitació o oposició al seu tractament.
  • Dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.
  • Podrà revocar en qualsevol moment el consentiment prestat a la recepció de comunicacions comercials, enviant la seva sol·licitud al correu electrònic fundacio@fundaciolluisllach.cat

Els Usuaris, mitjançant la marcació de les caselles corresponents i entrada de dades en els camps, marcats amb un asterisc (*) en el formulari de contacte o presentats en formularis de descàrrega, accepten expressament i de forma lliure i inequívoca, que les seves dades són necessaris per atendre la seva petició, per part del prestador, sent voluntària la inclusió de dades en els camps restants. L’Usuari garanteix que les dades personals facilitades a FUNDACIO LLUIS LLACH són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació de les mateixes.

Confidencialitat i seguretat
FUNDACIO LLUIS LLACH informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedides en cap cas a tercers, i que sempre que es realitzi algun tipus de cessió de dades personals, es demanarà prèviament el consentiment exprés, informat i inequívoc per part dels Usuaris. Totes les dades sol·licitades a través del lloc web són obligatoris, ja que són necessaris per a la prestació d’un servei òptim a l’usuari. En cas que no siguin facilitades totes les dades, no es garanteix que la informació i serveis facilitats sigui completament ajustats a les seves necessitats. Les dades personals dels usuaris seran tractades amb total confidencialitat. FUNDACIO LLUIS LLACH informa que adoptarà les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat de les dades, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que estan exposats, ja provinguin de l’acció humana o del medi físic o natural. No obstant això, l’usuari és informat que no hi ha cap sistema completament segur.

 

Dades de tercers
En el cas que l’usuari faciliti dades personals de terceres persones, aquest garanteix haver prèviament informat i obtingut el seu previ consentiment de les condicions i finalitats per a les quals FUNDACIO LLUIS LLACH utilitzarà les seves dades personals. Si FUNDACIO LLUIS LLACH ho requereix, l’usuari haurà d’acreditar haver obtingut aquest consentiment.

 

Menors
Aquesta pàgina web està destinada únicament majors d’edat.

 

Qualitat de les dades
Les dades proporcionades per l’usuari hauran de ser exactes i veraces. En cas contrari l’usuari accepta que se li pugui donar de baixa en qualsevol moment i sense previ avís de la web.

 

Drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició
En qualsevol moment l’usuari podrà accedir, rectificar, cancel·lar o oposar-se al tractament de les seves dades personals enviant una comunicació per correu electrònic acompanyant còpia de document oficial que li identifiqui a fundacio@fundaciolluisllach.cat

 

Spam
FUNDACIO LLUIS LLACH no aprova la pràctica del “spamming”. Aquest terme significa l’enviament massiu i repetit de missatges de correu electrònic no sol·licitats, normalment de caràcter comercial, a persones amb les quals el remitent no hagi mantingut cap contacte anterior, o que hagin expressat el seu desig de no rebre aquests missatges.
En el cas que FUNDACIO LLUIS LLACH consideri que certa informació pugui ser d’interès per a l’usuari, es reserva el dret a facilitar-li aquesta informació per correu electrònic, previ el seu consentiment i oferint-li sempre l’oportunitat d’excloure d’aquest servei.